23 गावांना आता महानगरपालिका पाणीपुरवठा करणार


23 गावांना आता महानगरपालिका पाणीपुरवठा करणार

पुणे:जलसंपदा विभागाकडून मोठ्या वसाहती, उद्योग आणि ग्रामपंचायतींना मीटरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. पुणे महानगरपालिकेत नव्याने 23 गावं समाविष्ठ करण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये 13 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींना दरवर्षी 1.75 टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाकडून पुरवलं जातं. आता महानगरपालिकेकडून या गावांना पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याने हे पाणी महानगरपालिकेच्या कोट्यात वर्ग करण्यात आलं आहे.

पुण्याचा पाणीकोटा गेला 13.25 टीएमसीवर पाणी कोटा निर्धारित करण्याचे मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. यानुसार 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये दरडोई 135 लीटर पाणी दिलं जातं. पुण्याची लोकसंख्या 40 लाख असताना पुण्यासाठी वर्षाला 8.16 टीएमसी पाणी देण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला होता. त्यामध्ये राज्य सरकारने वाढ करत मार्च 2013 मध्ये पुण्याचा पाणीकोटा वाढवून 11.50 टीएमसी केला होता. आता 23 गावांचा 1.75 टीएमसी पाणीकोटाही महापालिकेकडे वर्ग होत असल्याने पुण्याचा पाणीकोटा 13.25 टीएमसीवर गेला आहे.

पुणे शहराची लोकसंख्या 59 लाख 16 हजार महानगरपालिकेला दरवर्षी जुलै महिन्यात शहराच्या लोकसंख्येनुसार पाण्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाकडे सादर करावं लागतं. गेल्यावर्षीच्या अंदाजपत्रकानुसार पुणे शहराची लोकसंख्या 59 लाख 16 हजार दाखवण्यात आली. कोरोनाकाळात पुण्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं. पुणे महानगरपालिकेच्या  हद्दीत 23 गावे समाविष्ठ करण्यात आली आहेत. त्यानंतर या गावांना जलसंपदा विभागाकडून  वर्षाला देण्यात येणारा 1.75 टीएमसी पाणीसाठा पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे पुण्याला दरवर्षी मिळणाऱ्या पाणी कोट्यात वाढ झाली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News