एक कोटी चोरणारे तोतया पोलीस LCB कडून अटक,दरोडयाचा गुन्हा 72 तासात उघडकीस, 1 कोटी 54 हजार 540 किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत’’


एक कोटी चोरणारे तोतया पोलीस LCB कडून अटक,दरोडयाचा गुन्हा 72 तासात उघडकीस, 1 कोटी 54 हजार 540 किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत’’

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी :  दि. 03/08/2021 रोजी श्री. हितेंद्र बाळासाो जाधव, रा. वाघोशी, ता. फलटण, जि. सातारा यांनी यवत पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिली की ते त्यांचे इतर  साथीदार,साक्षिदार यांचेसोबत दि. 02/08/2021 रोजी लातूर ते मुंबई या एस.टी.बसमधून सोलापूर ते पुणे हायवे रोडने प्रवास करीत असताना चार अनोळखी आरोपींनी पोलीस असल्याची बतावणी करून एस.टी.बसला गाडी आडवी मारून पास असणारे फिर्यादी व इतर साक्षिदार यांना खाली घेवून त्यांना मारहाण व दमदाटी करून त्यांचे ताब्यातील रोख रक्कम, सोन्यांचे दागिने असा एकुण रू. 1,12,36,860/- किंमतीचा मुद्देमाल लुटून नेलेबाबत तक्रार दिली होती. 

सदरचा गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने मा. पोलीस अधीक्षक डाॅ.श्री. अभिनव देशमुख साो. मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. मिलिंद मोहीते साो., मा. उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्री. राहुल धस यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलीस निरीक्षक श्री. पद्माकर घनवट यांना गुन्हा उघडकीस आणणेकामी सुचना दिल्या होेत्या त्यानुसार पोलीस निरीक्षक श्री. पद्माकर घनवट यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सहा. पोलीस निरीक्षक श्री. सचिन काळे, पोलीस उप निरीक्षक श्री. शिवाजी ननवरे, सहा.फौज.पंधारे, शब्बीर पठाण, पो.हवा.राजू मोमीन, जनार्दन शेळके, अनिल काळे, रविराज कोकरे, पो.ना.अजित भुजबळ, मंगेश थिगळे, विजय कांचन, गुरू जाधव, पो.काॅ.धिरज जाधव, बाळासाहेब खडके, चा.पो.काॅ.दगडू विरकर, काशीनाथ राजापूरे  यांचे पथक तयार करून तपासकामी रवाना केलेले होते. 

सदर गुन्हयाचे समांतर तपासात असताना स्थानिक गुन्हे शाखेतील पथकास तांत्रिक विश्लेषणावरून व गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, सदरचा गुन्हा हा वरूडे येथील गणेश भोसले  व त्याचा भाऊ रामदास भोसले यांनी त्याचे इतर साथिदारांसह केला आहे अशी माहीती मिळाल्याने सदर आरोपींचा शोध चालु असतानाच गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, इसम नामे रामदास भोसले हा खराडी बायपास येथे त्याचे साथिदारांसह पळून जाण्याचे तयारीत आहे लागलीच स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी तात्काळ खराडी बायपास येथे जावून इसम नामे 1) रामदास भाऊसाहेब भोसले, वय 30 वर्षे, रा. वरूडे, ता. शिरूर, जि. पुणे, 2) तुषार बबन तांबे, वय 22 वर्षे, रा. वरूडे, ता. शिरूर, जि. पुणे, 3) भरत शहाजी बांगर, वय 36 वर्षे, रा. गणेगाव खालसा, ता. शिरूर, जि. पुणे यांना खराडी बायपास येथून ते पळून जाण्याचे तयारीत असताना पकडलेले असून त्यांचेकडून गुन्हयातील चोरलेल्या मालापैकी इसम नामे तुषार बबन तांबे याचेकडून रू. 1,50,000/- तसेच इसम नामे भरत शहाजी बांगर याचेकडून रू. 30,000/- जप्त केलेले आहेत तसेच रामदास भाऊसाहेब भोसले याने त्याचे शेतातील ऊसाचे शेतात लपवून ठेवलेले रू. 91,03,040/- किंमतीची रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आलेले आहे असा एकुण रू. 92 लाख 84 हजार 540 जप्त करण्यात पोलीसांना अभुतपुर्व यश आलेले आहे. आरोपींनी गुन्हा करताना वापरलेली स्विफट कार, बुलेट मोटार सायकल, ज्युपीटर मोटार सायकल जप्त केलेली असून आरोपीचे नावे आणि त्यांच्याकडे मिळालेला मुद्देमाल,

1) रामदास भाऊसाहेब भोसले, वय 30 वर्षे, रा. वरूडे, ता. शिरूर, जि. पुणे, (आरोपी अटक)

2) तुषार बबन तांबे, वय 22 वर्षे, रा. वरूडे, ता. शिरूर, जि. पुणे, (आरोपी अटक)

3) भरत शहाजी बांगर, वय 36 वर्षे, रा. गणेगाव खालसा, ता. शिरूर, जि. पुणे (आरोपी अटक)

जप्त वाहने

1) रू. 6,00,000/- स्विफट कार नं. एम.एच. 12 जी.व्ही. 2384 

2)रू. 1,00,000/- बुलेट मोटार सायकल नं. एम.एच. 12 एम.सी. 2558

3) रू. 50,000/- ज्युपीटर मोटार सायकल एम.एच. 12 टी.एफ. 9693

4) रू. 20,000/- दोन मोबाईल फोन,गुन्हयात गेला माल रू. 1,12,36,860/- त्यापैकी जप्त मुद्देमाल,1) रोख रक्कम रू. 85,51,500/- 

2) सोन्याचे दागिने रक्कम रू. 7,33,040/-

3) इतर जप्त मुद्देमाल रक्कम रू. 7,70,000/- असा एकुण रू. 1 कोटी 54 हजार 540 किंमतीचा मुद्देमाल एकुण रू. 1,00,54,540/- किंमतीचा एकुण मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. 

सदर गुन्हयातील आरोपी रामदास भाऊसाहेब भोसले याचा भरत शहाजी बांगर हा बहीणीचा पती आहे इतर आरोपी हे त्यांचे मित्र आहेत, सदर गुन्हयात आणखी आरोपीचा सहभाग आहे काय बाबत तपास सुरू आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पो.नि.श्री. भाऊसाहेब पाटील, यवत पोलीस स्टेशन हे करीत आहेत.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News