तोफखाना पोलीस स्टेशन येथील तपास पथकाची धडाकेबाज कामगिरी तपोवन रोड भागातील चोरून नेलेल्या स्कॉपीओ गाडी चा लावला शोध व आरोपींना ठोकल्या बेडया


तोफखाना पोलीस स्टेशन येथील तपास पथकाची धडाकेबाज कामगिरी तपोवन रोड भागातील चोरून नेलेल्या स्कॉपीओ गाडी चा लावला शोध व आरोपींना ठोकल्या बेडया

अहमदनगर( प्रतिनिधी संजय सावंत) 

दि .०३ / ०७ / २०२१ रोजी तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजि क्र I ५४६/२०२१ भादवी ३७ ९ प्रमाणे दाखल असुन सदर गुन्हयातील फिर्यादी यांनी त्यांचे ताब्यातील वाहन स्कॉपीओ क्र MH १६ AT ४४ ९ १ ही त्यांचे घराशेजारी पार्क करून लावली असता ती कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने चोरून नेली आहे बाबत पोलीस स्टेशनला गुन्हया दाखल आहे . सदर गुन्हयाचा तपास करीता असताना साक्षीदार यांनी कळविले वरून सदरचा गुन्हा घडते वेळी त्यांचे राहाते कॉलनी मध्ये तीन इसम संशयीतरित्या फिरत होते असे कळविल्याने सदर गुन्हयाचे तपासात आरोपी मिळुन येणे करीता येवढाच आधार होता तेव्हा सदर गुन्हयाचा तपास गुप्तबातमीदार यांना माहीती देवुन तसेच तांत्रीक विश्लेषनाचे आधारे शिताफिने माहिती हासील करून एक संयशीत इसम निष्पन्न झाला व त्यास ताब्यात घेवुन त्याचेकडे सदर गुन्हयाचं अनुषंघाने विचारपुस करता त्याने त्याचे नाव १ ) प्रणव बाळासाहेब जगदाळे वय २० वर्षे रा . भारत पंपाचे मागे गरवारे चौक , एम . आय.डी.सी. अ.नगर असे सांगितले तसेच तो गुन्हची काहीएक उपुयक्त माहिती देत नव्हता तेव्हा त्यास विश्वासात घेवुन त्यांचेकडे अधिक विचारपुस करता त्याने गुन्हा केल्याचे कबुल केले.तसेच त्याचेकडून सदर गुन्हयातील  स्कॉपीओ क्र MH १६ AT ४४ ९ १ ही जप्त करण्यात आली आहे . व सदरचा गुन्हा करते वेळी माझे सोबत साथीदार २ ) कृष्णा अशोक सरोदे वय ३० वर्षे रा . घोरपडे हॉस्पीटल शेजारी , दिल्ली गेट अहमदनगर ३ ) प्रसाद यशवंत बनकर वय २२ वर्षे रा . प्रतिमा कॉलनी , पाईपलाईन रोड , अहमदनगर असे असल्याचे त्याने सांगितल्याने त्यांचा त्यांचे घरी जावुन शोध घेतला असता ते मिळुन आल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे . व त्यांनी देखील सदरचा गुन्हया हा आम्ही एकत्र मिळुन केला असल्याचे कबुल केले आहे . सदर कारवाई मा.पोलीस अधिक्षक सो.मनोज पाटील , मा.अपर पोलीस अधिक्षक सो.सौरभ अग्रवाल मा.उपविभागिय पोलीस अधिकारी सो शहर विभाग अहमदनगर विशाल ढुमे , मा.पोलीस निरीक्षक सो गडकरी मैडम यांचे मार्गदर्शनाखाली व सुचनांप्रमाणे तोफखाना पोलीस स्टेशनचे डी बी पथकातील पो.उप निरीक्षक सुरज मेढे , शकील सयद , पोना / ५४७ अविनाश वाकचौरे , पोना / ९ १४ वसीम पठाण , पोना / १५१७ अहमद ईनामदार , पोका ४१० शैलेश गोमसाळे , पोकॉ / २६२६ सचिन जगताप , पोकॉ / अनिकेत आंधळे यांनी महत्वाची कामगिरी केली.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News