ग्रामपंचायत सरपंचांची आर्थिक फसवणुक, सी एस आर फंडाचे अमिषापोटी लूटणारा ठकबाज स्थानिक गुन्हे शाखा पुणे ग्रामीण यांच्याकडून अटक


ग्रामपंचायत सरपंचांची आर्थिक फसवणुक, सी एस आर फंडाचे अमिषापोटी लूटणारा ठकबाज स्थानिक गुन्हे शाखा पुणे ग्रामीण यांच्याकडून अटक

विठ्ठल होले विशेष प्रतिनिधी :-शिरूर तालुक्यातील आंबळे गावातील सरपंच श्री. सोमनाथ शिवाजी बेंद्रे रा. आंबळे ता. शिरूर जि. पुणे यांना दि. ०९/०७/२०२१ रोजी त्यांचे मोबाईल नंबरवर अनोळखी इसमाचा फोन येवून त्याने आपले नाव अनिरुद्ध टेमकर असे सांगितले आणि " मी इंडीयन ऑईल कॉर्पोरेशन कंपनीचा सी.एस.आर कन्सल्टंट बोलत आहे. इंडीयन ऑईल कॉर्पोरेशन कंपनी कडून सी.एस.आर. फंड गावाकरीता देणार आहे. त्याकरीता गावचा कोड ओपन करण्यासाठी त्यांचे बँक ऑफ बडोदा या बँकेचे खात्यावर दहा हजार रुपये फोन पे च्या माध्यमातून त्यांचे मोबाईल नं. ९०११४३९८८८ वर पाठविणेस सांगितले. त्यापैकी नऊ हजार पाचशे रूपये चोवीस तासांत रिफंड होतील." असे सांगुन सोमनाथ बेद्रे यांचे व्हॉट्स अॅपवर गावाकरीता सी.एस.आर. मधुन कोण-कोणते काम केले जाणार याची माहिती पाठविली. कामाचे स्वरूप व गावाच्या विकासाकरीता सोमनाथ बेंद्रे यांनी दहा हजार रुपये फोन पे केले होते. परंतु चोवीस तासात नऊ हजार पाचशे रुपये रिफंड झाले नाहीत व अनिरुद्ध टेमकर यांना संपर्क केला असता त्यांचे फोनवरील बोलणे समाधानकारक वाटले नाही त्यादरम्यान शिरूर तालुक्यातील आंबळे गावाजवळील आंधळगाव, शिरसगाव काटा, गणेगाव दुमाला, कुरुळी, कोळगाव डोळस या गावातील सरपंचांची देखील अशा प्रकारे फसवणुक झाली असल्याचे लक्षात आल्याने सोमनाथ बेंद्रे यांनी शिरूर पोलीस स्टेशन येथे दि.१०/०७/२०२१ रोजी फिर्याद दाखल केली.

               घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता मा. पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख सो यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पदमाकर घनवट सो यांना सूचना करून बारामती विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक मिलींद मोहिते सो, दौंड विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल धस सो यांचे मार्गदर्शनाखाली तपास पथक नेमण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट सो यांनी सपोनि सचिन काळे, पोहवा जनार्दन शेळके, राजु मोमीण, पोहवा सचिन गायकवाड, पो.ना. अजित भुजबळ, मंगेश थिगळे, पो.कॉ. अक्षय जावळे यांचे तपास पथक नेमण्यात आले होते. दाखल गुन्हयातील आरोपी नामे अनिरूद्ध टेमकर याची माहिती प्राप्त करून घेत सदरचा आरोपी हा कान्होबावाडी गंगापुर ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद येथील राहणार असून तो आज रोजी औरंगाबाद येथून मुंबईला जाणार असलेबाबत गोपनिय माहिती मा. पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट यांना मिळाली होती. त्या अनुषंगाने नेमलेल्या तपास पथकाला योग्य माहिती व सुचना देवून औरंगाबाद-पुणे हायवे रोडवर आरोपीचा शोध घेण्याबाबत कळविले. त्याप्रमाणे आरोपीचा शोध घेत असताना तपास पथक हे कोंढापुरी परीसरात हायवे रोडवर असताना आरोपी हा शिक्रापुर-चाकण रोडने मुंबईकडे निघाला असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने आरोपीचा पाठलाग करून संशयित इसमास ताब्यात घेवून त्याचेकडे चौकशी केली असता, त्याने त्याचे नाव अनिरूद्ध बाबासाहेब टेमकर, वय ३२ वर्षे, रा. कान्होबावाडी, गंगापुर ता. गंगापुर, औरंगाबाद असे असल्याचे सांगितले. त्याचेकडे गुन्हयाचे अनुषंगाने चौकशी केली असता, त्याने सदर गुन्हयाची कबुली देवून शिरूर तालुक्यातील आंधळगाव, शिरसगाव काटा, गणेगाव दुमाला, कुरूळी, कोळगाव डोळस व इतर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना सी. एस. आर. फंडाचे अमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणुक केली असल्याची कबुली दिली आहे. सदर आरोपीला शिरूर पोलीस स्टेशन यांचे ताब्यात देण्यात आले आहे

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख सो,  बारामती विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक मिलींद मोहिते सो, दौंड विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल धस सो यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट सो.स.पो.नि. सचिन काळे, पोहवा जनार्दन शेळके, पो.हवा राजु मोमीण, पो.हवा सचिन गायकवाड,पो.ना. अजित भुजबळ, पो.ना. मंगेश थिगळे, पो.कॉ. अक्षय जावळे यांनी केली आहे.अशा प्रकारे आणखी काही ग्रामपंचायतींची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी शिरूर पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधण्याबाबत पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पुणे ग्रामीण यांनी आव्हान केले आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News