रेकॉर्डवरील सराईत आरोपी ताब्यात! पुणे ग्रामीण एलसीबी पथकाची कामगिरी


रेकॉर्डवरील सराईत आरोपी ताब्यात! पुणे ग्रामीण एलसीबी पथकाची कामगिरी

शिरूर येथील गुन्हयातील २० महिन्यापासून पाहिजे असलेला रेकॉर्डवरील  सराईत आरोपी ताब्यात

     मा.पोलीस अधीक्षक सो. पुणे ग्रामीण यांचे आदेशाने रेकॉर्डवरील पाहिजे, फरारी आरोपी पकडणेकामी विशेष मोहिम राबवित असताना, आज दिनांक ४/६/२०२१ रोजी LCB टिमला मिळालेल्या माहितीवरून शिरूर पो.स्टे. गु.र.नं.६४५/२०१९ भादंवि क.३७६ प्रमाणे *रेकॉर्डवरील पाहिजे आरोपी यादी क्र.१००४ मधील आरोपी नामे अतुल वसंत गिरे वय २३ वर्षे रा.बेलवंडी फाटा, ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर* यास टाकळीहाजी, निघोज रोड ता.शिरूर जि.पुणे येथून ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. सदर आरोपीची वैदयकिय तपासणी करुन त्यास पुढील कारवाईसाठी शिरूर पोलीस स्टेशनचे ताब्यात दिलेले आहे.

     सदर आरोपी हा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असून त्याचेवर यापूर्वी दरोडा, जबरी चोरी, चोरी व आर्म ॲक्ट प्रमाणे पुढील गुन्हे दाखल आहेत.

 १) सुपा (अहमदनगर) पो.स्टे. गु.र.नं.१३४/२०१६ भादंवि क.३९५

२) सुपा (अहमदनगर) पो.स्टे. गु.र.नं.१८/२०१६ भादंवि क.३९४

३) श्रीगोंदा (अहमदनगर) पो.स्टे. गु.र.नं.१९३/२०१९ भादंवि क.३८०,१८७

४) मंचर पो.स्टे. गु.र.नं.३६१/२०१८ आर्म ॲक्ट क.३,२५ 

सदरची कामगिरी ही मा.पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख सो., बारामती विभाग अपर पोलिस अधीक्षक श्री.मिलींद मोहिते सो. यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्री.पद्माकर घनवट, सपोनि सचिन काळे,पोहवा. विद्याधर निचित,पोहवा. महेश गायकवाड, पोहवा. निलेश कदम, पोहवा. सचिन गायकवाड,पोहवा. सुभाष राऊत, पो.ना. गुरु गायकवाड चा.पोहवा. काशिनाथ राजापुरे यांनी केलेली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News