विनापरवाना हॅण्ड सॅनिटायझर बनविणारा अटकेत-श्रीगोंदा पोलिसांची कारवाई


विनापरवाना हॅण्ड सॅनिटायझर बनविणारा अटकेत-श्रीगोंदा पोलिसांची कारवाई

श्रीगोंदा:  प्रतिनिधी  अंकुश तुपे -विनापरवाना व बनावट सॅनिटायझर तयार करून बाजारपेठेमध्ये विक्री करणाऱ्या एका आरोपीस श्रीगोंदा पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. आरोपीच्या कारखान्यावर छापा टाकून पोलिसांनी बनावट सॅनिटायझर व त्यासाठी लागणारे साहित्य, असा तब्बल २लाख १८ हजार ३८८रुपयांचा माल जप्त केला. याप्रकरणी एक जणास अटक करून त्यांच्याविरुद्ध श्रीगोंदा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  विकास गुलाब तिखे वय 28 वर्षे रा. दत्तचौक काष्टी ता. श्रीगोंदा अशी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहीती मिळाली त्यानुसार, पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांनी अन्न व औषध प्रसाशन विभागास संपर्क साधुन कारवाई करणेसाठी औषध निरीक्षक यांना बोलावुन पोलीस स्टेशनचे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना सदरची माहीती देवुन सुचना दिल्या.

  सविस्तर वृत्त असे की, काष्टी ते तांदळी जाणारे रोडवर शिक्षक कॉलनी जवळ श्रीगोंदा पोलिसांनी छापा मारला असता एका पत्र्याच्या शेडमध्ये एका ड्रम मधील द्रव्याचे मदतीने निळे डाय (कलर) पाणी व इतर सोलुशन मिक्स करुन हँण्ड सॅनिटायझर तयार करताना आढळून आला.सॅनिटायझर बनविण्याचे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसताना व त्या अनुशंगाने त्याच्याकडे कोणतीही तांत्रिक माहिती नसताना मिळुन आला.तसेच सॅनिटायझर बनविण्याचे साहीत्य २०० लिटरचे प्रत्येकी ६ बँरल ३५ लिटरचे २० कँन ५ लिटरचे १०९ कँन, चंचुपात्र, नरसाळे, गाळण, प्रत्येकी १० बॉटलचे तिन मोठे बॉक्स ज्यामध्ये कलर डाय असलेल्या , वेगवेगळ्या फ्लेवर (सुगंधी) चार बॉटल ५० मिलीच्या २५ स्प्रे बॉटल स्टीकर, बिल बुक असे एकुण २,१८,३६६ रु. किंमतीचे सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी लागणारे साहीत्य व साधन सामुग्री मिळुन आले.व त्याच्याकडे हँण्ड सॅनिटायझर बनविण्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा कुठलाही परवाना नसल्याने दिसून आले व तयार केलेले सॅनिटायझर हे जप्त करुन औषध निरिक्षक अशोक तुकाराम राठोड, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, अहमदनगर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला गु.रजि. नं.२६८/२०२१ भा.द.वि. कलम ४२० सह ड्रग्ज अँण्ड कॉसमेटीक अँक्ट चे कलम १८(c), १८ (A), २७ (b), (ii) व २८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्ह्याचा तपास स.पो.नि दिलीप तेजनकर हे करत आहेत.

   सदरची कारवाई ही पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांचे मार्गदर्शनाखाली औषध निरिक्षक अशोक तुकाराम राठोड, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, अहमदनगर, तसेच श्रीगोंदा पोस्टेचे स.पो.नि दिलीप तेजनकर, पो.हे.कॉ. संभाजी शिंदे, पो.कॉ. प्रकाश मांडगे, पो.कॉ दादा टाके, पो.कॉ किरण बोराडे, पो.कॉ गोकुळ इंगवले, पो.कॉ संतोष कोपनर, पो.कॉ शरद चोबे, म.पो.कॉ लता पुराणे यांनी केली आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News