श्रीगोंदा तालुक्यात महसूल विजय सप्तपदी अभियानाला सुरुवात


श्रीगोंदा तालुक्यात महसूल विजय सप्तपदी अभियानाला सुरुवात

श्रीगोंदा प्रतिनिधी अंकुश तुपे

श्रीगोंदा तालुक्यात महसूल विभाग मार्फत तहसिल कार्यालय, श्रीगोंदा वतीने सर्वसामान्य जनता,शेतकरी यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात महसूल विजय सप्तपदी अभियानाला सुरुवात झाली आहे.देऊळगाव-भानगांव  येथील शिवरस्ता खुला करण्यात आला असल्याची माहिती तहसिलदार प्रदीप कुमार पवार यांनी दिली आहे.तसेच उर्वरीत 6 शिवरस्ते देखील लोकसहभागातून व शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून खुले करून देण्याबाबत योग्य नियोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती देखील मिळाली.


अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ.राजेन्द्र भोसले,  यांचे मार्गदर्शनाखाली शुक्रवार दि.१९मार्च २०२१ ते बुधवार दि.३१ मार्च २०२१ पर्यंत महसूल विजय सप्तपदी अभियान राबविण्यात येणार आहे.

  सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांच्या विविध दैनंदिन प्रश्नांसंदर्भात त्वरीत निकाली काढण्यासंदर्भात राज्यात त्याच बरोबर अहमदनगर जिल्ह्यात महाराजस्व अभियान हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.या अभियानात शेतकरी खातेदारांच्या व जनतेच्या अत्यंत निकडीच्या व जिव्हाळ्याच्या बाबींमध्ये विशेषत्वाने व पुढाकाराने कामकाज होणार आहे.

   या अभियानात मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ खालील प्राप्त प्रकरणांची मोहीम स्वरूपात निर्गती करणे. गाव नकाशा वरील अतिक्रमित व बंद झालेली विविध रस्ते लोकसहभागातून मोकळी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे. तुकडेजोड-तुकडेबंदी अधिनियम २०१७ नुसार अधिमूल्य रक्कम आकारून नियमित कारणाची विशेष मोहीम राबविणे.गांव तेथे स्मशानभूमी/दफनभूमी. पोटखराबा वर्ग अ खालील जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गायरान/ सार्वजनिक वापरातील/शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करणे. प्रलंबित खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करणे. अशा सात विषयाबाबत कालबद्ध महसूल विजय सप्तपदी अभियान सुरू करण्यात आले आहे. तरी नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे. असे आवाहन तहसील कार्यालय श्रीगोंदा यांनी केले आहे.

   महसूल "विजय सप्तपदी " अभियान राबविणेकामी प्रदीपकुमार पवार तहसिलदार श्रीगोंदा व चारुशिला पवार, अपर तहसिलदार श्रीगोंदा यांनी दिनांक २२/०२/२०२१ ते ०५/०३/२०२१ या कालावधीत कालबध्द कार्यक्रमाचे नियोजन करुन वादांकीत गाडी रस्ते/पाणंद पांधण शेतरस्ते शिवाररस्ते शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे कामी प्रत्यक्ष गटावर जाऊन क्षेत्रभेटी दिलेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी स्वतःहून शेतकरी पुढे येणार नाहीत व अपेक्षीत लोकसहभाग प्रयत्न करुनही न मिळाल्यास अतिक्रमीत व बंद रस्ते मोकळे करण्याबाबत उपलब्ध शासकीय तरतुदींचा देखील आधार घेऊन रस्ते मोकळे करणेबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. हे अभियान यशस्वीतेसाठी तहसीलदार प्रदीप कुमार पवार,नायब तहसीलदार मंडलाधिकारी, तलाठी तसेच तहसिल कार्यालयाचे कर्मचारी परिश्रम घेत आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News