महाडीबीटी पोर्टल योजना: अर्ज एक, योजना अनेक याकरीता अर्ज भरण्यास 11 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ


महाडीबीटी पोर्टल योजना: अर्ज एक, योजना अनेक याकरीता अर्ज भरण्यास 11 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ

प्रतिनिधी भालचंद्र महाडिक

             बारामती दि. 21:- कृषि विभागाने आता महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी योजना या सदराखाली शेतक-यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतक-यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतक-यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे.

        योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधुनी आपला वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आपल्या आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.

            महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbtmahait.gov.in/ हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील  शेतकरी योजना  हा पर्याय निवडावा. शेतकरी स्वत:च्या मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील. वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करु इच्छिणा-या सर्व शेतक-यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी व सदर नोंदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करुन त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरित करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा  आधार क्रमांक नोंदणीकृत करुन प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल, त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही.

         पोर्टलवरील प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन लॉटरी, पूर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे इ. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे.

          महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापूर्वीच अर्जदारांनी माहिती भरली असल्यास पुन्हा भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र लाभाच्या घटकांमध्ये शेतकरी बदल करु शकतात. ज्या शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि विषयक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अद्याप अर्ज केला नसेल, त्यांनी दिनांक 11/01/2021 अखेर पर्यंत आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत. या तारखेपर्यंत सर्व प्राप्त अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य  धरले जातील. तरी सर्व इच्छुक शेतक-यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नाव नोंदणी करावी, असे  अवाहन तालुका कृषि अधिकारी बारामती दत्तात्रय पडवळ यांनी केले आहे.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News