राहुरी फॅक्टरी येथील अवैध धंदे बंद करावेत,ही काळाची गरज आहे


राहुरी फॅक्टरी येथील अवैध धंदे बंद करावेत,ही काळाची गरज आहे

राहुरी प्रतिनिधी(प्रा,ज्ञानेश्वर बनसोडे)                                      सध्या राहुरी फॅक्टरी व परिसरात  अवैद्य धंद्यांना मोठया प्रमानात उत आला आहे, दिवस भर मोलमजुरी करायची आणि आणि संध्याकाळी मात्र अवैद्य धंद्यांना मोठया प्रमाणात साथ दयायची, त्यात मटका -दारू, व पत्ते व आदीं सारखे धंदे मोठया प्रमाणात जोर धरू लागले आहेत, दारू सारख्या या धंद्याने मात्र अनेकांचे सौंसार बसविले ,अनेक जण जिवाला मुकले आहेत ,याची जाणीव या वेसनाच्या आहारी जाणाऱ्या नराधमस असतेच ,तरी देखील या जीव घेण्या वेसनापासून दूर होऊ शकत नाही याचे प्रमुख्य कारण म्हणजे  कळते पण वळत नाही अशी अवस्था या वेसनी माणसाची झाली आहे, , या जीबघेण्या वेसनापुढे मात्र सर्व समान  असतात ,हे घातक वेसण मात्र गरीब श्रीमंत असा भेद करीत नाही, थोडक्यात  सौंसार केला कोटया न कोटी ,मेल्यावर मात्र सा

संग येईना लंगोटी अशी अवस्था या जीवघेण्या वेस्नानाने केली आहे,,म्ह णून या या अवैद्य धांदयाना वेळीच आवर घालण्यासठी पोलीस प्रशासन ,व स्थानिक सामाजिक सनघटनांनी वेळीच लक्स घालून हे जीव घेणे अवैद्य धंदे त्वरित बंद करावेत ,कारण थोडक्यात:म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही ,पण काळ सोकाऊं नये अशी चर्चा सध्या जोर धरत आहे,    म्हनुन पोलीस प्रशासनाने या बाबत त्वरीत लक्स घालून हे राजरोसपणे चालणारे अवैद्य धंदे बंद करावेत,अशी मागणी नागरीकाणमधून  करणयात येत आहे

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News