१७ डिसेंबरला डाक अदालतीचे आयोजन!! तक्रारी १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन


१७ डिसेंबरला डाक अदालतीचे आयोजन!! तक्रारी १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

शिर्डी,राजेंद्र दूनबळे: प्रतिनिधि

पोस्टाच्या सेवेबद्दलअसणार्‍या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल मुंबई व्दारे दिनांक 17 डिसेंबर 2020 रोजी  113 वी डाक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार एच. एम. मंजेश, सहायक निदेशक डाकसेवा ( ज.शि) आणि सचिव, डाक अदालत मुख्या पोस्टमास्तर जनरल यांचे कार्यालय, मुंबई जी. पी. ओ. इमारत, दुसरा माळा, मुंबई 400001 यांचे नावे दोन प्रतीसह दिनांक 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत अथवा त्यापूर्वी पोहोचेल अशा रितीने पाठवावी  त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. प्रपत्र महाराष्ट्र टपाल सर्कलच्या वेबसाईट www.maharashtrapost.gov.in वर उपलब्ध आहे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याशी संबंधीत पोस्टाच्या सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्यांच्या आत झालेले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींचे निवारण या डाक अदालत मध्ये केले जाईल. विशेषत: टपाल वस्तु, मनी ऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्र इत्यादी बाबतच्या  तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशीलासह केलेला असावा. तारीख व ज्या अधिका-यास मुळ तक्रार पाठविली असेल त्याचे नांव व हुद्दा इत्यादींचा तपशील त्यामध्ये असावा.  असे  आवाहन वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, अहमदनगर यांनी केले आहे.      ***

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News