सराईत गुन्हेगाराच्या घरातून 86 लाखाचा गांजाचा अवैध साठा जप्त,LCB पुणे शाखेची धडाकेबाज कामगिरी,संपूर्ण टीमचे वरिष्ठांकडून कौतुक


सराईत गुन्हेगाराच्या घरातून 86 लाखाचा गांजाचा अवैध साठा जप्त,LCB पुणे शाखेची धडाकेबाज कामगिरी,संपूर्ण टीमचे वरिष्ठांकडून कौतुक

विठ्ठल होले पुणे प्रतिनिधी

पवनाचौक पवनानगर परिसरात एका सराईत गुन्हेगाराच्या घरावर छापा टाकला असता त्याठिकाणी गांजाचा अवैध साठा करून ठेवला होता,स्थानिक गुन्हे शाखा आणि कामशेत पोलीस यांच्या संयुक्त टीमने एक आरोपीसह तब्बल 86 लाखांचा गांजा जप्त केला आहे, दि. 21/07/2020 रोजी श्री. नवनीत कावत, सहा. पोलीस अधीक्षक, तथा उप विभागीय पोलीस अधिकारी, लोणावळा विभाग, लोणावळा यांना विश्वासातील बातमीदार याचे कडुन बातमी मिळाली की इसम नामे 1) संतोष रामचंद्र वाळुंज रा.दौंडे काॅलनी, पवना नगर रोड,कामशेत ता.मावळ जि.पुणे व 2) धनाजी विठ्ठल जिटे रा. ताजे, ता.मावळ, जि.पुणे सध्या रा. संतोष वाळूंज चाळ, पवनाचौक, पवनानगररोड, कामशेत, ता.मावळ, जि. पुणे असे पवनाचौक, पवनानगररोड लगत असणारे संतोष वाळुंज हा त्याचे राहते घरात गांजा नावाचा अंमली पदार्थाचा साठा स्वतःचे बेकायदा कब्जात बाळगुन आहेत अशी खात्रीशिर बातमी मिळाल्याने त्यांनी श्री. संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचेशी संपर्क साधला व त्यानंतर मा. पोलीस अधीक्षक यांनी दिलेल्या सूचना व आदेशाप्रमाणे कामशेत पोलीस स्टेशन कडील पोलीस अधिकारी पो.नि. श्री. विठ्ठल दबडे, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेकडील पो.नि. श्री. पद्माकर घनवट, स.पो.नि. श्री. पृथ्वीराज ताटे, व पोलीस कर्मचारी तसेच श्वान पथकासह मिळाले बातमी ठिकाणी छापा घातला असता सदरवेळी 1) संतोष रामचंद्र वाळुंज रा. पवना नगर रोड,कामशेत ता.मावळ जि.पुणे हा पळुन गेला असुन  2) धनाजी विठ्ठल जिटे वय-48 वर्षे, रा. ताजे, ता.मावळ, जि.पुणे सध्या रा. संतोष वाळूंज चाळ, पवनाचौक, पवनानगररोड, कामशेत, ता.मावळ, जि. पुणे हा मिळुन आला असुन त्याचे समक्ष आरोपी संतोष रामचंद्र वाळुंज याचे राहते घराची घरझडती घेता बैठकीचे खोलीचे तळघरात 578.500  कि.ग्रा. असा एकुण किंमत रूपये 86 लाख 77 हजार 500 रूपये चा अवैध अंमली पदार्थ गांजाचा साठा मिळुन आला असुन त्याचे विरूध्द एन.डी.पी.एस.कायदयान्वये कामशेत  पेालीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

सदर कारवाई  पेालीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी केली आहे श्री. नवनीत कावत सहा. पोलीस अधीक्षक,तथा उप विभागीय पोलीस अधिकारी लोणावळा विभाग, लोणावळा,श्री.पद्माकर घनवट पोलीस निरीक्षक,स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्री.विठ्ठल  दबडे,पोलीस निरीक्षक, कामशेत पेालीस स्टेशन,पृथ्वीराज ताटे सहा.पोलीस निरीक्षक,स्थानिक गुन्हे शाखा,पुणे ग्रामीण,श्री.विजय पाटील सहा.पोलीस उप निरीक्षक,स्थानिक गुन्हे शाखा,पुणे ग्रामीण,श्री.दत्तात्रय जगताप सहा.पोलीस उप निरीक्षक,स्थानिक गुन्हे शाखा,पुणे ग्रामीण,श्री.प्रकाश वाघमारे पोलीस हवालदार स्थानिक गुन्हे शाखा,पुणे ग्रामीण, श्री.अजय दरेकर पोलीस हवालदार कामशेत पेालीस स्टेशन,श्री. महेंद्र वाळुंजकर पोलीस हवालदार  कामशेत पेालीस स्टेशन,श्री. मुकुंद आयाचित पोलीस हवालदार, स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्री. राजेंद्र, पुणेकर पोलीस हवालदार, स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्री. रौफ  इनामदार पोलीस हवालदार, स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्री.गणेश महाडीक पोलीस नाईक स्थानिक गुन्हे शाखा,पुणे ग्रामीण, श्री.संतोश शिंदे पेालीस नाईक कामशेत पेालीस स्टेशन

(14)श्री.संदीप शिंदे पोलीस काॅन्स्टेबल कामशेत पेालीस स्टेशन,श्री. हनुमंत माने पोलीस काॅन्स्टेबल कामशेत पेालीस स्टेशन,ए.डी.कवठेकर, म.पो.ना./1201, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कार्यालय, लोणावळा,श्री. एस.एस.डोईफोडे, पो.काॅ. उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कार्यालय, लोणावळा,श्री. संतोश. शिंदे पो.काॅ. उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कार्यालय, लोणावळा,श्री. एस.एम.वाडेकर पो.काॅ. उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कार्यालय, लोणावळा,श्री. ए.व्ही.पवार चा.पो.काॅ. उप विभागीय पोलीस अधिकारी, कार्यालय, लोणावळा, श्री. नामदेव खैरे पो.काॅ. उप विभागीय मुख्यालय, पुणे ग्रामीण. श्री. राम जगाताप स.फौजदार, श्वान पथक, मुख्यालय, पुणे ग्रामीण, श्री. दत्तात्रय मोरे पो.काॅ. श्वान पथक, मुख्यालय, पुणे ग्रामीण,श्री. दत्ता शिंदे चालक पोलीस नाईक  कामशेत पोलीस स्टेशन,श्री. सचिन गायकवाड पोलीस हवालदार, स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्री. समाधान नाईकनवरे चालक पोलीस काॅन्स्टेबल, स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण,श्वान राधा, श्वानपथक, पुणे ग्रामीण या पथकाने मिळून ही कारवाई केली.

जाहिरात
Search
विडिओ
Recent News